GIÔ NA NGÔN SỨ BƯỚNG BỈNHGiôna sinh tại làng Gath-hepher, cách làng Nazareth độ một tiếng đi bộ. Theo truyền thuyết của Dothái thì ông
là con của bà góa Sarepta người đã được ngôn sứ Êlia cho hồi sinh. Chúng ta không biết có thực vậy không,
nhưng có thể ông là môn đệ của đại ngôn sứ Êlisa và là người làm ngôn sứ kế nghiệp ông này

Nguồn : https://battrangceramic.net.vn

Audio Công Giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.