NHỮNG SỰ THẬT SAU CÙNG (PHẦN 1/6) // SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA JESUS (P1) // DAVID PAWSONTHE FINAL FACTS part 1 – THE RETURN OF CHRIST part 1
* Nguồn: David Pawson Offical
* Link gốc:
* Dịch & Thuyết minh: Sứ Điệp Tỉnh Thức
————————————————————–

Xem nhiều hơn các nội dung Sứ điệp tỉnh thức trên App WAMI – Lời Chúa bên bạn

Tải App (iOS) tại:

Tải App (Android) tại:

Xem thêm chi tiết về App tại: www.wami.vn

Nguồn : https://battrangceramic.net.vn

Sứ Điệp Tỉnh Thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.