phần 3 Hình ảnh về lễ nghìn năm văn hiếnphần 3 Hình ảnh về lễ nghìn năm văn hiến
Kinh tế thấp kém, chế độ phong kiến bảo thủ.
Người nông dân bị áp bức bóc lột nặng nề.
Mâu thuẫn giữa nông dân và quí tộc phát triển đến đỉnh cao.
Diễn biến:
Lãnh tụ kiệt xuất là Tô -mát Muyn-xe: lên án gay gắt sự hủ bại của giáo hội, lên án chế độ bóc lột phong kiến, kêu gọi nông dân nổi dậy chống áp bức, tuyên truyền và xây dựng một xã hội bình đẳng cho mọi người.
Bước đầu giành thắng lợi, nhưng cuối cùng bị đàn áp nên thất bại.
Ý nghĩa: thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt và khí phách anh hùng của quần chúng bị áp bức.

Nguồn : https://battrangceramic.net.vn

Nguyễn Công Vlog .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.