Thập Đại Đệ Tử Truyện, Phần 6 – Tôn Giả Đại Ca DiếpTHẬP ĐẠI ĐỆ TỬ TRUYỆN

❖ Tác giả: Hòa Thượng Tinh Vân
❖ Người dịch: Như Đức
❖ Diễn đọc: Thiện Quang, Thiện Nhân, Nguyên Châu, Thanh Thuyết
➢ Danh sách trọn bộ 10 Tôn giả:
➢ Tải mp3 trọn bộ 10 Tôn giả:

Nam-mô A-di-đà Phật.

Nguồn : https://battrangceramic.net.vn

Pháp Âm Tuyên Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.