Triển Lãm "DẤU ẤN NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO TRÊN GỐM SỨ BÁT TRÀNG" tại Huế (08/05/2022 – 15/05/2022)Triển Lãm “DẤU ẤN NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO TRÊN GỐM SỨ BÁT TRÀNG” tại Huế (08/05/2022 – 15/05/2022)

Đơn vị tổ chức:
Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế

Đơn vị thực hiện:
+ Không Gian Gốm Bát Tràng
+ Trung tâm văn hóa phật giáo Liễu Quán – Huế

Nguồn : https://battrangceramic.net.vn

Không Gian Gốm Bát Tràng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.