Vẹm Đực phạm minh chính đại náo Hoa KỲ, Tòa Bạch Cung bị mất trộm đồ .Một thằng Tưởng Thú đã dẫn một phái đoàn tòng teng trên 140 người đi du hí đại náo Hoa KỲ. Sau khi tiếp đón ở Toà Bạch Cung, Nước sở tại cho biết họ dã bị mất những hiện vật qúy giá tại Tòa Bạch Cung ,

Nguồn : https://battrangceramic.net.vn

Huy Đức TV - VNN TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.